AIS Software, a.s.
česky
english
ruski


Kontakty

AIS Software, a.s.
Provazníkova / Hálkova 84
613 00 Brno
TEL.: (+420) 545 564 111
FAX: (+420) 545 564 182
e-mail: software@ais.czAIS Software, a.s.
je držitelem certifikátu:

EN ISO 9001 : 2015

Zvétšit certifikát EN ISO 9001:2015 získaný AIS Software, a.s.


Politika kvality

Politika kvality AIS Software, a.s.

Kontakt

AIS Software, a.s.
Provazníkova / Hálkova 84
613 00 Brno

IČ: 607 44 511
DIČ: CZ60744511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3821
jednající panem Zdeňkem Habalou, předsedou představenstva

TEL: (+420) 545 564 111
FAX: (+420) 545 564 182
e-mail: software@ais.cz

Výpis z obchodního rejstříku

Ochrana osobních údajů

Společnost dodržuje zásady Všeobecného nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
PaedDr. Miroslava Bedřichová
poverenec@ais.cz

Společnost vystupuje v roli "Zpracovatel osobních údajů" pro tyto společnosti:

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. - Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 - IČ: 492 40 749
Generali Poisťovňa, a.s. - Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - IČ: 357 09 332
Poštová poisťovňa, a.s. - Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - IČ: 314 05 410
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. – Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město – IČ: 042 57 111

© 1995-2018 AIS Software, a.s. - všechna práva vyhrazena SHERWOOD Media, s.r.o.