29 září, 2022

Získatelé

Modul Získatelé poskytuje nástroje pro:

  • evidenci získatelů pojišťovny, jejich typů a hierarchických struktur. K evidenci osobních údajů jednotlivých získatelů je využíván modul Strana.
  • definici pravidel pro evidenci vztahů získatelů k ostatním entitám systému a evidenci těchto vztahů. Při evidenci získatelů pojistných smluv umožňuje modul v závislosti na produktu evidovat získatele na různých úrovních hierarchie entit Pojistné smlouvy (Pojistná smlouva, Pojištěná větev, Pojištěný agregát, Pojištěné riziko, Pojištěný předmět).
  • definici způsobů výpočtů provizí pro provizní události v závislosti na typu získatele a entitě Produktu (Produkt, Pojistitelná větev, Pojistitelný agregát, Pojistitelné riziko, Pojistitelný předmět), evidenci provizních událostí, provádění výpočtů provizí a provádění výplat vypočtených provizí. Výplaty jsou realizovány prostřednictvím modulu Finance.
Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram