Kontakt

Kontakt

AIS Software, a.s.
Provazníkova 84 / Hálkova 84
613 00 Brno

IČ: 607 44 511
DIČ: CZ60744511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3821
jednající panem Zdeňkem Habalou, předsedou představenstva

TEL: (+420) 545 564 111
e-mail: software@ais.cz

Výpis z obchodního rejstříku

Ochrana osobních údajů

Společnost dodržuje zásady Všeobecného nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
PaedDr. Miroslava Bedřichová
poverenec@ais.cz

Společnost vystupuje v roli "Zpracovatel osobních údajů" pro tyto společnosti:

Generali Česká pojišťovna a.s. - Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 - IČ: 452 72 956
Generali Poisťovňa, a.s. - Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - IČ: 357 09 332
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. – Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město – IČ: 042 57 111
UNION poisťovňa, a.s. - Karadžičova 10, 814 53 Bratislava - IČ: 362 84 831

Informace týkající se vnitřního oznamovacího systému - Whistleblowing
Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram