Reference

Union Poisťovňa, a.s. - www.union.sk

Původně Poštová poisťovňa, dříve Poisťovňa Poštovej banky, dříve TATRA poisťovňa.Implementace IS SIRAEL pro TATRA poisťovňu byla zahájena na konci roku 2008. Primárním důvodem pro zahájení implementace bylo zavedení EURA na Slovensku od 1.1.2009 a to, že stávající systémy TATRA poisťovne neposkytovali potřebnou funkcionalitu. Systém byl 1.1.2009 úspěšně nasazen a od té doby je průběžně rozvíjen […]

Více zde
MAXIMA pojišťovna, a.s. - www.maximapojistovna.cz

Implementace IS SIRAEL pro MAXIMA pojišťovnu byla zahájena v roce 2017 předimplementačním projektem, který měl za úkol zmapovat možné strategie postupu implementace. Na základě výsledků tohoto projektu, byla v roce 2018 zahájena první část implementace v oblasti kolektivních pojištění. Byla zvolena strategie postupné implementace jednotlivých pojistných produktů. V roce 2021 byla kromě toho realizována implementace […]

Více zde
Pillow pojišťovna, a.s. - www.pillow.cz

Původně PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna, a.s. Zahájení projektu implementace současně se založením pojišťovny v roce 2015. Implementace plného rozsahu IS SIRAEL pro neživotní pojištění, specifický model „doporučování“ zájemců, plně elektronická on-line pojišťovna. V roce 2019 byla pojišťovna koupena novým majitelem, který ale zachovává IS SIRAEL jako jediný provozní systém pojišťovny. V rámci dalšího rozvoje jsou implementovány […]

Více zde
Generali Česká pojišťovna a.s. - www.generaliceska.cz

Původně implementace IS SIRAEL pro potřeby České Pojišťovny ZDRAVÍ a.s., která byla součástí Generali PPF Holdingu. V roce 2021 došlo k fúzi se společností Generali Česká Pojišťovna a.s. IS SIRAEL je zde implementován v plném funkčním rozsahu pro 130 uživatelů.

Více zde
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu - www.generali.sk

Generali Poisťovňa je historicky nejstarším zákazníkem společnosti AIS Software, a.s. – spolupráce započala již v roce 1994, kdy tehdy ještě společnost Česká poisťovňa – Slovensko implementovala informační systém GOLEM společnosti AIS Software, IS GOLEM je předchůdcem informačního systému SIRAEL, který je současným hlavním produktem společnosti AIS Software. V roce 2007 uzavřela Česká poisťovňa – Slovensko […]

Více zde
Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram