29 září, 2022

MAXIMA pojišťovna, a.s. - www.maximapojistovna.cz

Implementace IS SIRAEL pro MAXIMA pojišťovnu byla zahájena v roce 2017 předimplementačním projektem, který měl za úkol zmapovat možné strategie postupu implementace. Na základě výsledků tohoto projektu, byla v roce 2018 zahájena první část implementace v oblasti kolektivních pojištění. Byla zvolena strategie postupné implementace jednotlivých pojistných produktů.

V roce 2021 byla kromě toho realizována implementace webového portálu pro pojišťovací zprostředkovatele, která umožňuje on-line sjednávat rizikové životní pojištění. Portál bude postupně rozšiřován o sjednávání pojistných smluv dalších produktů a o další potřebné funkcionality.

IS SIRAEL je zde implementován v plném funkčním rozsahu pro 30 uživatelů.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram