Informační systém SIRAEL

SIRAEL je komplexní provozní informační systém pro komerční pojišťovny, který podporuje veškeré procesy, které se týkají pojištění. Funkcionalita systému je realizovaná pomocí modulárního řešení, které obsahuje dále uvedené moduly.

Číselníky

Modul Číselníky poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému správu veškerých číselníků používaných v systému.

Více zde
Strana

Evidence všech osob a organizací spojených s pojišťovnou v jakémkoliv vztahu z pohledu systému.

Více zde
Produkt

Evidence a správa definic chování pojistných produktů a rámcových smluv.

Více zde
Smlouva

Funkcionalita pro potřebnou evidenci a správu Pojistných smluv.

Více zde
Finance

Modul poskytuje nástroje pro evidenci a správu pohledávek

Více zde
Získatelé

Evidence získatelů pojišťovny, defincie pravidel pro evidenci vztahů a výpočty provizí pro provizní události na typu získatele.

Více zde
Pojistné události

Modul Pojistné události poskytuje nástroje pro evidenci a správu pojistných událostí.

Více zde
Korespondence

Primárním úkolem modulu je evidence požadavků na klientský tisk a vytváření odpovídajících podkladů pro tiskový systém.

Více zde
Účty, rezervy

Modul Účty, rezervy poskytuje nástroje, umožňující jednotnou evidenci různých druhů Rezerv k jednotlivým entitám systému.

Více zde
Správa systému

Modul Správa systému poskytuje funkcionalitu pro evidenci a správu organizační struktury pojišťovny a Operátorů provozního systému.

Více zde
Workflow

Modul Workflow poskytuje nástroje umožňující sledování procesů probíhajících v systému.

Více zde
Archivace

Modul Archivace poskytuje nástroje pro evidenci elektronických dokumentů (textových souborů, nascanovaných dokumentů, zvukových souborů, ...)

Více zde
Algoritmus

Modul Algoritmus slouží k analýze, implementaci a tvorbě dokumentace systému Sirael. Prostředky tohoto modulu jsou také hojně využívány pro přizpůsobení systému.

Více zde
Doplňkové informace

Modul poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému správu veškerých číselníků používaných v systému.

Více zde
Dávkový server

Modul poskytuje nástroje vytvářet defincie dávkových úloh a parametrů, definovat dávky a spouštění, plánování a sledování běhu dávek.

Více zde
Procesy

Modul Procesy umožňuje prostřednictvím grafických uživatelských nástrojů modelování procesů.

Více zde
Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram