29 září, 2022

Smlouva

Modul Smlouva poskytuje funkcionalitu potřebnou pro evidenci a správu Pojistných smluv. Modul eviduje Pojistné smlouvy všech odvětví pojištění (všech "pojistných kmenů") v unifikované struktuře. V závislosti na definici příslušných Produktů (zejména v závislosti na Produktových procesech definovaných k Produktům) však modul umožňuje přistupovat k Pojistným smlouvám jednotlivých Produktů individuálně. Tedy například pro vkládání Pojistných smluv a jejich další správu (změny, storna, ...) je možno využívat univerzálních procesů, nebo specifických procesů definovaných pro konkrétní Produkty, nebo skupiny Produktů. Také samotná množina podporovaných změnových procesů může být pro Pojistné smlouvy různých Produktů různá.
Modul Smlouva poskytuje také funkcionalitu potřebnou pro evidenci a správu Rámcových smluv a pro správu přiřazení Pojistných smluv ke smlouvám rámcovým. Také při vytváření a další správě Rámcových smluv je využíváno definičních údajů evidovaných v modulu Produkt k Rámcovým produktům. Je tedy také možno k Rámcovým smlouvám různých Rámcových produktů přistupovat prostřednictvím univerzálních procesů, nebo prostřednictvím specifických procesů definovaných ke konkrétním Rámcovým produktům.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram