AIS Software, a.s.
česky
english


Kontakty

AIS Software, a.s.
Provazníkova / Hálkova 84
613 00 Brno
TEL.: (+420) 545 564 111
FAX: (+420) 545 564 182
e-mail: software@ais.czAIS Software, a.s.
je držitelem certifikátu:

EN ISO 9001 : 2015

Zvétšit certifikát EN ISO 9001:2015 získaný AIS Software, a.s.


Politika kvality

Politika kvality AIS Software, a.s.


Zelená firma

Zapojení do projektu Zelená firma.

AIS Software, a.s.

 je česká, dynamicky se rozvíjející společnost, zaměřená výhradně na tvorbu provozních informačních systémů pro komerční pojišťovny.

    více o společnosti

Vývojem vlastního provozního systému a jeho úspěšným nasazením v několika komerčních pojišťovnách spolu s nepřetržitým rozšiřováním nabízených funkcionalit si společnost AIS Software, a.s. vybudovala mezi softwarovými dodavateli pevnou pozici. V současné době zaujímá společnost vedoucí postavení v této oblasti na českém trhu.

Společnost AIS Software, a.s. nabízí provozně informační systém jako komplexní řešení pokrývající veškeré potřeby komerční pojišťovny, počínaje vznikem a správou pojistných smluv, přes správu pojistných událostí, až po příjem a výplatu finančních prostředků včetně správy pohledávek a závazků.


Produkty

Sirael
Provozní informační systém pro pojišťovny
  Společnost AIS Software, a.s. nabízí provozně informační systém jako komplexní řešení pokrývající veškeré potřeby komerční pojišťovny.
© 1995-2018 AIS Software, a.s. - všechna práva vyhrazena SHERWOOD Media, s.r.o.