29 září, 2022

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu - www.generali.sk

Generali Poisťovňa je historicky nejstarším zákazníkem společnosti AIS Software, a.s. – spolupráce započala již v roce 1994, kdy tehdy ještě společnost Česká poisťovňa – Slovensko implementovala informační systém GOLEM společnosti AIS Software, IS GOLEM je předchůdcem informačního systému SIRAEL, který je současným hlavním produktem společnosti AIS Software.

V roce 2007 uzavřela Česká poisťovňa – Slovensko smlouvu o implementaci nového provozního informačního systému SIRAEL, hlavním důvodem pro tuto implementaci bylo zavedení EURA na Slovensku k 1.9.2009, původní systém GOLEM neobsahoval podporu pro desetinná čísla v měnových položkách.
V roce 2008 došlo ke spojení České poisťovne – Slovensko a Generali Poisťovne, nový subjekt působil pod názvem Generali Slovensko.

Ostrý provoz IS SIRAEL byl v Generali Slovensko zahájen 1.1.2009 současně se zavedením EURA na Slovensku.
V průběhu využívání IS SIRAEL do něj byly přemigrovány ostatní informační systémy, které obě sloučené
společnosti využívaly a dnes je IS SIRAEL jediným centrálním informačním systémem pojišťovny. Jedná se
implementaci s neomezeným počtem licencí na všechny dostupné moduly IS SIRAEL. Systém spravuje miliony klientů a desítky milionů pojistných smluv.

Ke konci roku 2021 došlo ke koupi Generali Slovensko českým partnerem Generali Česká Pojišťovna a společnost nyní funguje na slovenském trhu pod názvem „Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu“.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram