29 září, 2022

Doplňkové informace

Modul Doplňkové informace poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému (implementátorům) prostřednictvím uživatelského rozhraní rozšiřovat množinu evidovaných údajů jednotlivých entit (tříd) systému. Rozšíření evidovaných údajů prostředky tohoto modulu je umožněno bez nutnosti modifikovat databázové struktury a business vrstvu systému.
Při definici doplňkových informací je umožněno řídit možnost evidence dané doplňkové informace ke konkrétní entitě systému v závislosti na údajích této entity (případně entit souvisejících). Například evidence doplňkové informace "datum konce placení" pro Pojistné smlouvy je potřebná pouze pro smlouvy některých Produktů. Definici doplňkové informace je tedy možno spojit s množinou číselníků a pro jednotlivé kombinace záznamů těchto číselníků je pak možno specifikovat, za má být doplňková informace pro danou kombinaci evidována (případně definovat další údaje pro tuto evidenci).
Hodnoty doplňkových informací jsou uchovávány s kompletní historií, tzn. při modifikaci je platnost původních záznamů ukončena a vznikají nové záznamy s novým obdobím platnosti.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram