29 září, 2022

Produkt

Modul Produkt poskytuje funkcionalitu potřebnou pro:

  • Evidenci a správu definic chování pojistných produktů, které pojišťovna prodává a spravuje. Umožňuje evidovat pojistný produkt ve struktuře Produkt, Pojistitelná větev, Pojistitelný agregát, Pojistitelné riziko, Pojistitelné místo, Pojistitelný objekt, Pojistitelný předmět, Pojistitelný elementární předmět. Pro jednotlivé úrovně struktury je možné definovat parametry chování, které jsou následně využívány ostatními moduly provozního systému k řízení průběhu akcí prováděných s pojistnými smlouvami.
  • Evidenci a správu rámcových produktů jako vzorů pro chování jednotlivých typů rámcových smluv. Umožňuje každému rámcovému produktu evidovat seznam pojistných produktů, které mohou být sjednávány k rámcové smlouvě daného rámcového produktu. Modul umožňuje definovat procesy, které je možno provádět hromadně nad pojistnými smlouvami přiřazenými k rámcové smlouvě.
Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram