29 září, 2022

Dávkový server

Modul Dávkový server poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému:

  • vytvářet definice dávkových úloh a parametrů, potřebných pro vykonání dané dávkové úlohy. Hodnoty parametrů mohou být definovány správcem při definici dávkové úlohy, nebo při definici dávky (jakožto seznamu dávkových úloh), nebo uživatelem při definici požadavku na spuštění dávky.
  • definovat dávky, jako seznamy dávkových úloh. Například dávka "Sestavy uzávěrky" může být definována jako seznam sestav (dávkových úloh) "Předepsaného pojistného", "Přijatého pojistného", atd. Součástí definice dávky je i definice parametrů této dávky a spojení těchto definic s definicemi parametrů jednotlivých dávkových úloh zařazených do dávky.
  • spouštění, plánování spouštění a sledování běhu jednotlivých definovaných dávek. Modul zajišťuje evidenci výsledků a historie provádění definovaných dávek.
Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram