29 září, 2022

Účty, rezervy

Modul Účty, rezervy poskytuje nástroje, umožňující jednotnou evidenci různých druhů Rezerv k jednotlivým entitám systému. Modul umožňuje evidovat stavové Rezervy (evidovány jsou stavy v určitých časových okamžicích - například životní rezerva) a pohybové Rezervy (evidovány jsou jednotlivé pohyby (přírůstky a úbytky) rezervy - například RBNS). Další oblastí, kterou modul Účty, rezervy pokrývá, je správa Investičních fondů. Modul poskytuje nástroje pro:

  • správu Investičních fondů, včetně jejich přiřazení k Produktům (do fondů je možno investovat v souvislosti s Pojistnými smlouvami přiřazených Produktů), a nástrojů pro evidenci cen jednotek jednotlivých fondů
  • správu alokačních poměrů jednotlivých Pojistných smluv
  • správu investičních účtů Pojistných smluv a detailní evidenci pohybů (nákupů / prodejů) jednotek na těchto účtech

Při vytváření záznamů Rezerv a správě Investičních fondů a účtů, zajišťuje modul také správné zaúčtování (vytvoření odpovídajících Účetních záznamů v modulu Finance).

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram