29 září, 2022

Procesy

Modul Procesy umožňuje prostřednictvím grafických uživatelských nástrojů modelování procesů. Pro jednotlivé modelované procesy je možno vytvářet sadu diagramů obsahující jako své prvky:

  • aktéry - uživatelé systému, externí partneři, ...
  • události - spouštějící daný proces, generované z procesu, předávané v rámci procesu, ...
  • činnosti - prováděné v rámci procesu
  • data - vytvářená v rámci procesu, předávaná mezi jednotlivými činnostmi, ...
  • výkony - vzniklé činnostmi procesu (sestavy, datové soubory, ...)
  • procesy - jiné "podprocesy" - umožňuje modelovat hierarchii procesů
  • pomocné prvky - texty, čáry, ...
  • vztahy - mezi jednotlivými prvky diagramů

Modelované procesy a jejich prvky jsou evidovány v hierarchické stromové struktuře složek umožňující přehledný přístup k jednotlivým entitám modulu. Na základě vytvořených diagramů je možno generovat dokumentaci k jednotlivým modelovaným procesům ve formátu PDF. Veškeré texty vytvářené v modulu (popis procesu, názvy a popisy jednotlivých prvků diagramů, ...) je možno lokalizovat do jiných jazyků.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram