12 září, 2022

Číselníky

Modul Číselníky poskytuje nástroje, umožňující uživatelům systému správu veškerých číselníků používaných v systému. Jednotlivé číselníky mohou být evidovány jak v modulu Číselníky, tak i v ostatních modulech systému - tzv. externí číselníky. V tomto případě modul Číselníky pouze využívá "obslužné" funkce, které jsou součástí modulu evidující daný externí číselník.
Vlastní modul Číselníky umožňuje evidovat dva základní typy číselníků:

  • Jednoduchý číselník - jedná se o číselníky evidující pro každý záznam položky Kód a Popis.
  • Obecný číselník - umožňuje uživateli definovat strukturu jednotlivých evidovaných číselníků - definovat sloupce, které bude daný číselník obsahovat. Sloupec číselníku může evidovat mimo "standardních" hodnot také odkaz na záznam jiného číselníku.

Modul umožňuje definovat číselník se sledováním historie (sledováno je období platnosti jednotlivých záznamů), nebo bez jejího sledování.
Každý číselník obsahuje identifikátor záznamů pro jednoznačné odkazování na jeho jednotlivé záznamy (například ve zdrojových kódech Algoritmů a Formulářů). Hodnoty tohoto sloupce by neměly být v jednotlivých záznamech modifikovány.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram