29 září, 2022

Archivace

Modul Archivace poskytuje nástroje pro evidenci elektronických dokumentů (textových souborů, nascanovaných dokumentů, zvukových souborů, ...), které pojišťovna považuje za relevantní evidovat. Každý evidovaný dokument může obsahovat více fyzických souborů různého typu. Pro vlastní evidenci fyzických souborů je používán externí archivační systém. Ke každému dokumentu je možno evidovat množinu popisných údajů - klíčů (např. číslo jednací, číslo pojistné smlouvy, identifikace klienta, ...). Tyto klíče slouží pro automatické navazování dokumentů k entitám systému při jejich vzniku (archivaci).
Přístup Operátorů k jednotlivým Dokumentům evidovaným v systému je řízen prostřednictvím Oprávnění a jejich Parametrů. Může být tak například omezen přístup některých Operátorů k některým Druhům dokumentů (např. ne všichni operátoři mohou mít přístup k lékařským zprávám evidovaným u Pojistných smluv nebo Pojistných událostí).
Modul umožňuje také evidenci fyzického uložení papírových dokumentů, ze kterých elektronické dokumenty vznikly. Modul umožňuje definovat stromovou víceúrovňovou strukturu fyzického archivu (např. Budova A, Místnost 125, Skříň 3, Složka 5) a pro každý elektronický dokument je pak možno evidovat fyzické uložení jeho "zdroje". Umožněno je také evidovat uložení "u operátora" využívané v případě, že si Operátor daný papírový dokument z archivu vyzvedne.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram