29 září, 2022

Správa systému

Modul Správa systému poskytuje funkcionalitu potřebnou pro:

  • Evidenci a správu organizační struktury pojišťovny. Je podporována pevná hierarchie Organizačních jednotek ve členění GŘ, Region, Agentura, Kancelář. Identifikační údaje jednotlivých složek organizační struktury jsou evidovány v modulu Strana pomocí entit Strana a Role strany.
  • Evidenci a správu Operátorů provozního systému. Součástí je evidence příslušnosti Operátora ke konkrétní Organizační jednotce v rámci organizační struktury pojišťovny. Pro usnadnění správy Operátorů, systém umožňuje seskupovat Operátory do Skupin operátorů, se kterými je pak možno pracovat. Součástí správy Operátorů je i evidence a správa Oprávnění jednotlivých Operátorů. Identifikační údaje jednotlivých Operátorů jsou evidovány pomocí entit Strana a Role strany v modulu Strana.

Správu systémových entit - v modulu Správa systému je evidována a spravována stromová struktura Nabídek provozního systému (menu). Dále je umožněno vytvářet a spravovat Číselné řady používané ostatními moduly systému.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram