AIS Software, a.s.
česky
english
ruski


Kontakty

AIS Software, a.s.
Provazníkova / Hálkova 84
613 00 Brno
TEL.: (+420) 545 564 111
FAX: (+420) 545 564 182
e-mail: software@ais.czAIS Software, a.s.
je držitelem certifikátu:

EN ISO 9001 : 2015

Zvétšit certifikát EN ISO 9001:2015 získaný AIS Software, a.s.


Politika kvality

Politika kvality AIS Software, a.s.

Česká republika


Slovenská republika

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s. se v roce 2006 rozhodla, že svůj stávající provozní systém nahradí novým provozním systémem pro komerční pojišťovny od společnosti AIS Software, a.s. - systémem SIRAEL. Implementační projekt byl zahájen k 1.1.2007. Zahájení ostrého provozu nového systému SIRAEL je plánováno na třetí kvartál roku 2008.


Poisťovňa poštovej banky, a.s.

Zhruba v polovině roku 2007 byla naše společnost oslovena Poisťovnou poštovej banky, abychom se zúčastnili jejich výběrového řízení na dodávku provozního systému pro pojišťovnu. AIS Software, a.s. soutěž vyhrálo a po zahájení nezbytných implementačních prací se připravujeme na fázi nasazení systému SIRAEL do provozu.


Ukrajina

Pojišťovna Etalon, a.s.

V dubnu 2005 byla uzavřena smlouva mezi ukrajinskou pojišťovnou Etalon a společností AIS Software, a.s. o tom, že se pojišťovna Etalon bude podílet na vývoji nového provozního systému - SIRAEL - a stane se prvním zákazníkem, který bude systém SIRAEL provozovat. V prosinci 2006 byl systém SIRAEL v pojišťovně Etalon nasazen do testovacího provozu a úspěšném otestování byl v březnu 2007 zahájen ostrý provoz pro dvě uzemní oblasti působení pojišťovny Etalon. Od července 2007 je systém SIRAEL v plném ostrém provozu pro všech 27 územních oblastí, ve kterých pojišťovna Etalon na Ukrajině působí.
© 1995-2018 AIS Software, a.s. - všechna práva vyhrazena SHERWOOD Media, s.r.o.