Původně Poštová poisťovňa, dříve Poisťovňa Poštovej banky, dříve TATRA poisťovňa.
Implementace IS SIRAEL pro TATRA poisťovňu byla zahájena na konci roku 2008. Primárním důvodem pro zahájení implementace bylo zavedení EURA na Slovensku od 1.1.2009 a to, že stávající systémy TATRA poisťovne neposkytovali potřebnou funkcionalitu.

Systém byl 1.1.2009 úspěšně nasazen a od té doby je průběžně rozvíjen dle potřeb a požadavků pojišťovny. Pojišťovna několikrát změnila vlastníka, ale IS SIRAEL byl a je primárním IS. V roce 2021 došlo k poslední změně majitele, pojišťovna byla koupena slovenskou Union poisťovňou. V souvislosti s touto změnou byl realizován projekt rebrandingu.

Kromě aktivit spojených s koupí pojišťovny bylo také rozhodnuto, že Union pojišťovna bude v IS SIRAEL
realizovat svůj modernizovaný rozvoj. V roce 2022 tak byla zahájena první etapa implementačního projektu, která bude dána do ostrého provozu v roce 2023.

Implementace IS SIRAEL pro MAXIMA pojišťovnu byla zahájena v roce 2017 předimplementačním projektem, který měl za úkol zmapovat možné strategie postupu implementace. Na základě výsledků tohoto projektu, byla v roce 2018 zahájena první část implementace v oblasti kolektivních pojištění. Byla zvolena strategie postupné implementace jednotlivých pojistných produktů.

V roce 2021 byla kromě toho realizována implementace webového portálu pro pojišťovací zprostředkovatele, která umožňuje on-line sjednávat rizikové životní pojištění. Portál bude postupně rozšiřován o sjednávání pojistných smluv dalších produktů a o další potřebné funkcionality.

IS SIRAEL je zde implementován v plném funkčním rozsahu pro 30 uživatelů.

Původně PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna, a.s.
Zahájení projektu implementace současně se založením pojišťovny v roce 2015.

Implementace plného rozsahu IS SIRAEL pro neživotní pojištění, specifický model „doporučování“ zájemců, plně elektronická on-line pojišťovna.

V roce 2019 byla pojišťovna koupena novým majitelem, který ale zachovává IS SIRAEL jako jediný provozní systém pojišťovny. V rámci dalšího rozvoje jsou implementovány nové pojistné produkty a nové procesy související s jiným způsobem distribuce pojištění. Byla implementována také mobilní aplikace. Trendem je zpřístupnění všech potřebných aktivit (sjednání, změna, ukončení) klientům přímo, prostřednictvím webového portálu a mobilní aplikace.

Původně implementace IS SIRAEL pro potřeby České Pojišťovny ZDRAVÍ a.s., která byla součástí Generali PPF Holdingu. V roce 2021 došlo k fúzi se společností Generali Česká Pojišťovna a.s.

IS SIRAEL je zde implementován v plném funkčním rozsahu pro 130 uživatelů.

Generali Poisťovňa je historicky nejstarším zákazníkem společnosti AIS Software, a.s. – spolupráce započala již v roce 1994, kdy tehdy ještě společnost Česká poisťovňa – Slovensko implementovala informační systém GOLEM společnosti AIS Software, IS GOLEM je předchůdcem informačního systému SIRAEL, který je současným hlavním produktem společnosti AIS Software.

V roce 2007 uzavřela Česká poisťovňa – Slovensko smlouvu o implementaci nového provozního informačního systému SIRAEL, hlavním důvodem pro tuto implementaci bylo zavedení EURA na Slovensku k 1.9.2009, původní systém GOLEM neobsahoval podporu pro desetinná čísla v měnových položkách.
V roce 2008 došlo ke spojení České poisťovne – Slovensko a Generali Poisťovne, nový subjekt působil pod názvem Generali Slovensko.

Ostrý provoz IS SIRAEL byl v Generali Slovensko zahájen 1.1.2009 současně se zavedením EURA na Slovensku.
V průběhu využívání IS SIRAEL do něj byly přemigrovány ostatní informační systémy, které obě sloučené
společnosti využívaly a dnes je IS SIRAEL jediným centrálním informačním systémem pojišťovny. Jedná se
implementaci s neomezeným počtem licencí na všechny dostupné moduly IS SIRAEL. Systém spravuje miliony klientů a desítky milionů pojistných smluv.

Ke konci roku 2021 došlo ke koupi Generali Slovensko českým partnerem Generali Česká Pojišťovna a společnost nyní funguje na slovenském trhu pod názvem „Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu“.

Společnost AIS Software, a.s. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 1995 v Brně. Náš informační systém je používán ve velký českých i slovenských pojišťovnách.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram